Actueel

Revisiebestanden van de A16 – N3- A15

Om files te verminderen en om de doorstroming te verbeteren vinden er aan de A16 – N3 – A15 veel werkzaamheden aansluitend plaats. Deze projecten zijn gebundeld onder de naam: Aanpak Drechtsteden. Een aantal deelprojecten zijn al gereed. Deze aanpassingen moeten bijgewerkt worden in de beheerbestanden van Rijkswaterstaat. Wij winnen het traject éénmalig in en realiseren van de ingewonnen data verschillende producten. Benieuwd hoe? Lees dan verder…

Verder lezen Sluiten

Het project reconstructie aansluiting A16-N3-A15 is begin 2019 gestart en staat in het teken van het reconstrueren van het gehele kruispunt N3-N217, met als doel het bevorderen van de doorstroming van het verkeer.

Mobile Mapping

Voor de reconstructie van de A16 en de aansluiting met de N3 zijn er op verschillende plekken nieuwe op- en afritten gebouwd. Alle verbindingswegen zijn opnieuw ingericht, dus er is niet alleen nieuw asfalt gedraaid maar er zijn ook nieuwe wegen gerealiseerd. Deze nieuwe wegen (en de bijbehorende objecten) moeten bijgewerkt worden in de verschillende beheerbestanden van Rijkswaterstaat.

Mobile Mapping is veiliger en sneller dan inmeten met de hand. Wij rijden met onze Streetmapper over de nieuwe wegen (gewoon met het verkeer mee) en brengen zo alle aanpassingen in kaart: pijlen, markeringen en het nieuwe asfalt. Wij maken een 3D-puntenwolk waarmee wij alle aanpassingen uitwerken: pijlmarkeringen, markeringen, objecten, geleiderail, asfalt, etc. Deze aanpassingen verwerken wij in de beheerbestanden van Rijkswaterstaat, waaronder in DTB en KernGIS.

DTB en KernGIS – revisiebestanden

Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) is het standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen. Het DTB bevat zeer gedetailleerde geo-informatie van zo’n vierhonderdvijftig soorten objecten bij wegen en waterwegen.

Het KernGIS is een geografisch informatiesysteem (GIS) gebaseerd op ArcGIS. Dit levert een digitale kaart, waarbij de objecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven op. Aan ieder object zijn extra administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses.

Het DTB en KernGIS up-to-date

Zoals hierboven te lezen is, zijn het DTB en KernGIS twee verschillende beheerkaarten die elk op hun eigen manier bijgewerkt worden. Het DTB bevat veel verschillende objecten die elk hun eigen inwininstructies hebben. Hierdoor is het DTB een complex geodetisch product. Onze afdeling Proces & Innovatie heeft diverse tools ontwikkeld om alle productspecificaties te toetsen. Hierdoor realiseren wij altijd een technisch correct bestand.

Wanneer het DTB is goedgekeurd klopt de geometrie van de weg. Samen met de opdrachtgever verzamelen we alle administratieve gegevens en verwerken we deze in KernGIS. Administratieve gegevens zoals: garantie van het asfalt, garantie van de markeringen, type markeringen, type asfalt, type geleiderail, type grasland etc.

BGT

Een ander beheerbestand is het BGT wat staat voor: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het BGT is de gedetailleerde, grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

In de BGT (IMGeo) is vastgelegd hoe overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte (wegen, water, gebouwen, sloten en groenvoorzieningen) topografisch vastleggen. De wettelijke verplichte BGT vormt de kern van de landelijke standaard IMGeo. Na het bijwerken van het DTB en KernGIS werken we ook het BGT bij. Maar we leveren meer…

En we leveren meer….

Tegelijkertijd met het inwinnen van de data maken wij ook 360-gradenbeelden. Met behulp van de 360-gradenbeelden in combinatie met de 3D-puntenwolk meten en verwerken we ook de doorrijprofielen (in mm nauwkeurig).

Ook is de ingewonnen data geschikt om diverse keuringseisen aan te tonen voor in het opleverdossier van Rijkswaterstaat, zoals: langsonvlakheid, dwarsonvlakheid, hellingsverschillen van voegen, verkantingen, rijstrookbreedtes, spoorvorming, C5-IRI en de geleidrailhoogtes. En dit alles met dezelfde data!

En dit alles is ingewonnen na groot onderhoud aan de N3

De N3 is een rijksweg, de verbindingsweg tussen de A15 en de A16. Een tracé van 10 kilometer lang. Voor de aansluitende projecten die ook binnen de aanpak Drechsteden vallen zijn we ook gestart met de opleverdossiers. Voor de N3 zorgen we dat het DTB, KernGIS, BGT en de Doorrijprofielen up-to-date zijn. Voor Strukton doen we dit voor de projecten aansluiting A15 en A15 PaSlie.

En aan de A16….

De A16 gaat vanuit Brabant richting Rotterdam en Dordrecht. Bij het knooppunt met de N3 kun je om Dordrecht heen richting de A15. Dit is een aaneengesloten stuk waar allerlei revisies hebben plaatsgevonden. Het deel van de A16 tot en met het knooppunt met de N3 is nu af. De N3 sluit aan op de A16 en gaat om Papendrecht en Dordrecht heen.

Laatst hebben wij ook het deelproject: A15 – verbreding Papendrecht – Sliedrecht gescand, en hier dezelfde producten voor geleverd.

Wij maken het volledige opleverdossier van Rijkswaterstaat voor u in orde. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping
Meer actueel
Alles zien