Actueel

Staffelcontract Rijkswaterstaat

Sinds 15 maart 2019 voeren wij, in partnerschap met Antea, opdrachten uit ten behoeve van het staffelcontract Geo-diensten voor Rijkswaterstaat. Dit is een nadere overeenkomst onder de raamovereenkomst Geo-Informatie. De vele kleine projecten waar wij voor ingezet worden vereisen flexibiliteit in onze planning en een goede projectcoördinatie. Daarnaast zijn wij bekend met de diverse RWS-product specificaties en de RWS-werkwijze die in kader van het staffelcontract vereist zijn.

  • Rijkswaterstaat
Verder lezen Sluiten

Twee jaar geleden hebben wij samen met Antea dit staffelcontract bij Rijkswaterstaat gewonnen. Al ruim 10 jaar zijn wij de vaste partner van Antea in Geo-raamcontracten van Rijkswaterstaat. Jaarlijks voeren wij een diversiteit aan opdrachten uit voor RWS. Lees hieronder verder wat voor werkzaamheden dat precies zijn.

Grote verscheidenheid aan opdrachten

De verscheidenheid aan opdrachten binnen het staffelcontract is groot. Veel werkzaamheden binnen het staffelcontract voeren wij uit vanuit onze expertises LandmetenMobile Mapping en Data analyse & verwerking.

Binnen de expertise Geo zetten we bijvoorbeeld punten uit waar toekomstige tracés komen. Ook doen we werk voor een stuk grondverwerving en winnen we volgens kadastrale richtlijnen (HTW conform) perceelgrenzen in. Ook secundair waterpassen maakt deel uit van het pakket aan werkzaamheden, waarbij soms ook een primaire meetkundige grondslag (PMG) middels statische GPS-meting wordt gevraagd. Verder voeren wij deformatiemetingen aan kunstwerken uit en berekenen wij de minimale brughoogten voor verkeersmanagement in de Nederlandse vaarwegen.

Binnen onze expertise Mobile Mapping maken wij DTM’s ten behoeve van ontwerpen voor nieuwe- of uitbreidingen van Rijkswegen. Ook meten wij kleine mutaties in het DTB (Digitaal Topografisch Bestand) en winnen wij doorrijprofielen in van kunstwerken en portalen gelegen in Nederlandse Rijkswegen.

Van Texel tot Zeeland

Door heel Nederland voeren wij opdrachten uit die vallen binnen dit staffelcontract. Sinds een aantal jaren hebben wij een landelijke dekking, door onze uitbreiding naar het midden van het land (vestiging Amersfoort). Ons personeel woont door heel het land, wij zorgen ervoor dat we de juiste mensen inzetten rekening houdend met reistijd. Dit waarborgen we dooreen goede planning. Tot nu toe hebben wij in alle provincies meerdere klussen uitgevoerd binnen het staffelcontract.

Een voorbeeld van een opdracht wat binnen dit staffelcontract valt, is het inmeten van een aantal meetpalen middels statische GPS-meting in de Westerschelde en het uitvoeren van deformatiemetingen aan de Van Brienenoordbrug of aan de draaibruggen bij Kornwerderzand (Afsluitdijk). Maar ook het inmeten van zeesluizen, het controleren van de hoogte van geluidwallen en het inmeten van de minimale doorrijhoogte in de Schipholtunnels valt er binnen. Onlangs waren we op Texel om langs de Vuurtorenweg alle grenzen in te meten. Door een verandering in kadastrale begrenzing was het nodig om de grenzen opnieuw uit te zetten en kadastraal in te meten. Dit hebben wij gedaan in het noorden en zuiden van Texel.

Kennis van RWS-producten

Wij hebben veel kennis van Rijkswaterstaat producten door het uitvoeren van de verschillende opdrachten binnen de meest recente product specificaties van Rijkswaterstaat. Flexibiliteit binnen onze planning en werkzaamheden is hierin vereist, het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een spoedopdracht binnenkomt die binnen twee dagen uitgevoerd moet worden. Wij werken volgens de specificaties van Rijkswaterstaat.

Samen komen we tot een mooi resultaat naar de specificaties van Rijkswaterstaat!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping
Meer actueel
Alles zien