Home

Infra Totaal - IGO A50

Als vaste partner van BAM Infra Nederland werken wij aan het integraal groot onderhoud (IGO) aan de rijkswegen in Gelderland en Overijssel. Hierbij zetten wij ons Infra-Totaal concept in, in combinatie met unieke zelfgemaakte tools en software. Hierdoor gaat ons motto: éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik, weer goed op! Hoe we dat doen? Lees verder om daarachter te komen. Projectleiders Gerko Tibbe en Ronald Bausch vertellen over hun ervaringen binnen het project.

  • A50
Verder lezen Sluiten

Infra Totaal

Onder de noemer Infra Totaal leveren wij een compleet pakket aan geodetische- en infrawerkzaamheden. “Het concept omvat het inwinnen van de huidige situatie met onze Streetmapper, dit doen we voorafgaand aan de werkzaamheden. Van deze data realiseren wij in veel gevallen en zo ook hier: een digitaal terreinmodel (DTM), hierop baseren wij een nieuw asfaltontwerp. Tijdens de uitvoering verzorgen wij de maatvoering en achteraf winnen wij de gerealiseerde situatie opnieuw in met onze Streetmapper. Door één keer te rijden kunnen wij met de ingewonnen data alle beheerssystemen bijwerken: DTB, BGT en KernGIS en realiseren wij doorrijprofielen. En sinds een jaar kunnen wij ook visuele weginspecties aan dit Infra-Totaalpakket toevoegen”, zo vertelt Ronald Bausch, projectleider bij Geomaat.

Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. “Dat geldt zeker bij het inwinnen van de bestaande situatie, dit is namelijk hét uitgangspunt voor alle werkzaamheden”, vertelt Gerko. “We bepalen vooraf goed welke data we nodig hebben om de gevraagde producten te realiseren. De overlast tijdens het inwinnen blijft beperkt want wij winnen de data al rijdend (tussen het verkeer) met onze Streetmapper in. Van deze informatie maken we een Digitaal Terreinmodel (DTM). Deze wordt gebruikt voor het integraal ontwerp en voor het asfaltontwerp van de A50.”

De uitvoering

Tijdens de uitvoering verzorgen wij de maatvoering. “Dit heeft veel gevraagd van onze mensen, veel nachten en weekenden zijn ze aan het werk geweest om de maatvoering te verzorgen tijdens de afsluiting van de A50. Organisatorisch was het dus een behoorlijke klus. Wij zetten de cijfers uit voor de asfaltmachine en meten de lussen in” vertelt Gerko.

Opleverdossier

Als het asfalt is aangebracht, gaan we opnieuw de weg op met de Streetmapper om de werkelijkheid naar binnen te halen voor het bijwerken van de beheerbestanden voor het opleverdossier. “Met de Streetmapper winnen wij de weg tot op de centimeter nauwkeurig in” zegt Ronald. “Door éénmalig te rijden met de Streetmapper kunnen wij alle beheerbestanden, zoals DTB, BGT en KernGIS updaten met de ingewonnen data. Ook de wegbreedtes- en verkantingen en doorrijprofielen halen wij gemakkelijk uit deze data. Hoe we dat doen? Veel doen we met één druk op de knop door onze zelf ontwikkelde tools.”

Slimme tools

Wij ontwikkelen zelf slimme tools en software om snel van data informatie te maken. En om onze kwaliteit van de producten te garanderen, want in ons werkproces zitten ook veel automatisch ingebouwde controletools. “Wij hebben tools om uit een 3D-puntenwolk de juiste informatie te halen. Zo hebben wij zelf software ontwikkeld dat op basis van Artificial Intelligence objecten herkent, zoals wegmarkeringen, lichtmasten, verkeersborden et cetera. Hierdoor kunnen wij data snel verwerken en zien we niks over het hoofd” vertelt Ronald.

Behalve voor de scope van BAM Infra Nederland hebben wij aanvullend voor Rijkswaterstaat de hele A50 tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen ingewonnen en geüpdatet in de beheerbestanden, dit traject is ook nog eens 48 kilometer lang.

Een prachtig project waarin veel van onze disciplines samenkomen!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping