Expertises

3D-laserscannen

Met 3D-laserscannen brengen onze specialisten de bestaande situatie volledig en nauwkeurig in beeld. Ze realiseren een 3D-scan van bedrijfsgebouwen, woningen, schepen, kunstwerken, monumenten en pijpleidingconstructies in de olie- en gasindustrie. Dit is van meerwaarde voor beheer, renovatie of het doen van aanpassingen.

Verder lezen Sluiten

In de wereld van bouw en techniek staat nauwkeurigheid centraal: het moet tot op de millimeter kloppen. Hier sluit 3D-laserscannen goed op aan. Over de afgelopen jaren is deze expertise verder ontwikkeld. En zetten we 3D-laserscannen dan ook dagelijks in voor een diversiteit aan projecten.

Read about 3D-laserscanning in the maritime industry.

3D-scan

Onze specialisten zorgen voor een 3D-scan. Met andere woorden, zij zorgen voor het in kaart brengen van een driedimensionale omgeving. Hierbij is het uitgangspunt correcte en precieze data tot op millimeter-niveau. Deze meetmethode werkt als volgt: de 3D-laserscanner tast de omgeving af. De scanner stuurt een laserlijn weg, waarna de reflectie terugkomt. Afhankelijk van de richting en het signaal wat terugkomt, brengt het apparaat de omgeving in kaart.

Wij winnen de data in vanaf veel verschillende standsplaatsen met het apparaat, oftewel: een tal aan opstellingen. Op die manier zorgen we ervoor dat we de meeste data verzamelen en dat deze gegevens betrouwbaar en accuraat zijn. Zo behalen we een hoge nauwkeurigheid en een compleet beeld van de huidige situatie. 3D-laserscannen is dus een goede manier om alle data in de omgeving vast te leggen. Maar hoe werkt dit proces?

Voorbereiding

Allereerst is een goede voorbereiding noodzaak voor 3D-laserscannen. Wat heeft de opdrachtgever precies nodig? Voor welk doeleind wordt het gebruikt? Zijn er kritische punten of moeilijkheden waar we rekening mee moeten houden? Of kunnen we het juist makkelijker maken voor de opdrachtgever?

Denk bijvoorbeeld aan het scannen op een groot industrieel complex waar risico’s gelden. Hier moeten wij onze planning veelal op aanpassen, is het regelen van toegang nodig en is een werkinstructie erg belangrijk. Maar ook kan het gaan om een bepaalde installatie, waarvan wij inzichtelijk moeten hebben welke onderdelen belangrijk zijn en welke minder.

De volgende stap is het inwinnen van de data.

3D-scannen: inwinnen van de data

Door 3D-scannen brengen wij de bestaande situatie in kaart. Onze 3D-scanspecialisten komen ter plaatse en scannen het benodigde. Zij hebben de vereiste certificaten en ervaring om op dergelijke (strengere) projectlocaties te komen.

Voor het scannen gebruiken wij de modernste apparatuur; namelijk de Leica RTC360 scanner. Eén van de voordelen van dit nieuwe apparaat is dat we de data direct koppelen aan een locatie via een tablet. Zo kan de opdrachtgever ter plekke meekijken welke data we inwinnen.

Ons uitgangspunt is een hoog detailniveau. Dit door gebruik te maken van de juiste apparaten, onze kennis en ervaring.  Zo scannen we objecten tot 3-4 millimeter nauwkeurig. Maar de meerwaarde zit hem in het positioneren van de data in het RD-NAP stelsel. Dit realiseren we door gebruik te maken van grondslag.

Landmeetkundige grondslag

Als landmeetkundig ingenieursbureau zit nauwkeurig meten en precies werken in ons bloed. Het combineren van onze expertise landmeten en 3D-laserscannen is dan ook erg waardevol. Zeker wanneer absolute nauwkeurigheid van belang is. Op zo’n moment realiseert onze landmeter vooraf aan het scannen een grondslagnetwerk. De grondslagpunten zijn nauwkeurig ingemeten in RD-NAP en zorgen voor een geschikt uitgangspunt van de scandata. Bovendien zorgt het ook voor een extra controle slag tijdens het verwerken van de data.

Verder combineren we 3D-laserscannen ook met andere inwinmethodes; namelijk drone mapping en mobile mapping.

Geomaat 3D-laserscannen grondslag

Inwinnen met de drone

Data inwinnen met de drone kan een aanvulling zijn op 3D-laserscannen. Ons zusterbedrijf Eyefly is hierin gespecialiseerd: met professionele drones uitgerust met een 100-MP camera brengen zij gebouwen, kunstwerken, terreinen en projectlocaties zeer gedetailleerd in beeld. Hierdoor winnen we ook plekken in waar we niet kunnen komen met de 3D-laserscanner. Denk bijvoorbeeld aan de bovenkant van een gebouw.

Dynamisch laserscannen

Het 3D-laserscannen met de statische scanner combineren we ook regelmatig met de dynamische inwinmethode. Het dynamisch laserscannen noemen we ook wel Mobile Mapping. Het combineren van deze twee inwinmethodes zetten we veelal in voor infrastructurele projecten.

Na het inwinnen van de data is volgende stap de dataverwerking.

Het verwerken van de data

Onze specialisten op kantoor rekenen alle ingewonnen data aan elkaar. Het resultaat hiervan is een 3D-puntenwolk. Deze 3D-puntenwolk heeft miljarden punten die allemaal een coördinaat aangeven. Het is dus eigenlijk een clustering van alle ingewonnen data. Bovendien is het toepasbaar in vele tekenprogramma’s, zo kan de klant ermee uit de voeten. Deze 3D-puntenwolk is dan ook één van de producten die wij veelvuldig aan onze klant leveren.

Tijdens het verwerken van de data is controle van essentieel belang. We hebben een aantal controleslagen in het verwerkingsproces. Zo garanderen we dat de ingewonnen data op de millimeter nauwkeurig is.

3D-model

Een ander veelgevraagd product is het 3D-model in Revit of AutoCAD. Dan gaan we de ingewonnen data modelleren. Dit is vervolgens toepasbaar in BIM. Maar ook een 2D-model is mogelijk, denk aan plattegronden, bouwkundige tekeningen, gevels en doorsnedes.

Een 3D-model vormt een goede basis voor aanpassingen aan een object of bebouwing. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van een monumentaal pand. Of voor aanpassingen aan TenneT hoogspanningsstations. Maar ook in de scheepvaart is 3D-laserscannen van meerwaarde. Wekelijks scannen we (zee)schepen bijvoorbeeld voor de engineering en installatie van het Ballast Water Treatment System of van scrubbers.

360-gradenbeelden

Tegelijkertijd met het scannen zorgen we voor 360-gradenbeelden. Dit zijn gekleurde panoramabeelden, een goede toevoeging op de puntenwolk. Met deze beelden bekijken we de actuele projectomgeving. Ideaal voor het inspecteren van objecten en eventuele schades.

Werkbare online omgeving

In een werkbare online omgeving tonen we deze 360-gradenbeelden. Hierdoor zijn de beelden gemakkelijk te bekijken zonder het installeren van software. Bovendien kunnen meerdere gebruikers de beelden tegelijkertijd bekijken, metingen uitvoeren en opmerkingen plaatsen.

Pluspunten:

  • metingen tot op de millimeter nauwkeurig
  • ervaring in de industrie en scheepvaart
  • combinatie 3D-laserscannen en landmeten
  • data nauwkeurig in het RD-NAP stelsel door onze landmeetkundige insteek
  • compleet eindproduct door de combinatie 3D-laserscannen met andere expertises: landmeten, drone- en mobile mapping

Bekijk hieronder een overzichtsvideo van onze expertise 3D-laserscannen.

Geomaat verzorgt tot op de millimeter het digitaal inwinnen en uitzetten van de maatvoering bij uw bouwproject

Marten Heres

Marten Heres

Projectleider Bouwmaatvoering & 3D laserscanning

Projecten 3D-laserscanning

Meer zien

Producten 3D-laserscanning

Alle producten

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!

Eens per kwartaal verzenden wij een nieuwsbrief over onze nieuwste projecten en innovaties. De gegevens die u ons verstrekt blijven vertrouwelijk.  Het is elk moment mogelijk om u uit te schrijven.

Ik schrijf me graag in